За Нас

ИСТОРИЈА

СТРИМФОРМ е фамилијарна компанија основана кон крајот на 2005 година.
Основна дејност е дизајн и производство на метални производи.Основна премиса е создавање на квалитетен производ по светски стандарди, стручна и фер соработка како и врвна услуга.

ТИМ

СТРИМФОРМ вработува постојано 9 вработени. По потреба на проекти се вработуваат дополниелно уште толку.
Вработените се високо квалификувани менаџери, инженери, техничари и стручни работници.
Седиштето на компанијата е во Скопје, Р. Македонија.

ГЕОГРАФСКО ПОКРИВАЊЕ

СТРИМФОРМ работи на територијата на Р. Македонија, иако преку наши соработници/ клиенти, производите можат да се најдат и на други пазаи, како на пример Србија, Црна Гора, Бугарија, Романија, Унгарија, Холандија.

РЕФЕРЕНЦИ

листа на референтни проекти и производи